شرکت خدمات مهندسی داده نگار

ارائه دهنده نرم افزارها و راهکارهای مديريتی در بخش های اداری مالی ادارات و ارگان های دولتی، مراکز توليدی و شرکت های بازرگانی

تلفن : 08731044000v

ایمیل : info@dadenegar.com

×

Powered by WhatsApp Chat

× مشاوره آنلاین